Van Harrie - Logo in cirkel
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene en leverings voorwaarden voor www.vanharrie.nl

Op deze pagina vindt u de algemene en leverings voorwaarden van www.vanharrie.nl , zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Van Harrie . In deze algemene en leverings voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Harrie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Harrie.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Harrie te mogen claimen of te veronderstellen.

Na een aankoop op onze website kiest u zelf het ophaalmoment en de ophaallocatie van uw bestelling. Van Harrie draagt er zorg voor dat de door u bestelde producten op de aangegeven dag en tijd op de ophaallocatie verkrijgbaar zijn. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken of niet haalbaar zijn dan zal Van Harrie altijd contact met u opnemen en samen met u de best passende oplossing te vinden.

Uw aankoop op onze website is bindend. Mocht u alsnog van uw bestelling af willen zien dan dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor het afhaalmoment van uw bestelling contact op te nemen met Van Harrie via info@vanharrie.nl

Van Harrie draagt zorg voor een zo goed mogelijk product, echter bieden wij geen garantie gezien de houdbaarheid of samenstelling van onze producten.

Van Harrie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.vanharrie.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om onze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Harrie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht u als klant onverhoopt toch een ervaring met Van Harrie hebben die u als klacht ervaart, dan verzoeken wij deze te delen met Van Harrie op info@vanharrie.nl om zo samen tot een juiste behandeling van uw ongenoegen te komen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene en leverings voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vanharrie.nl op deze pagina.